Ceník - konzultace

Konzultace zahrnuje obecné právní poradenství nebo již přicházíte s konkrétní záležitostí a potřebujete radu, obhájce či právního zástupce. V takovém případě posoudíme Váš případ a doporučíme nejvhodnější postup. Sdělíme Vám veškeré důležité skutečnosti, výhody, ale i možné komplikace při řešení případu. Seznámíme Vás rovněž s finanční náročností celého případu.

V případě převzetí obhajoby či právního zastoupení je úvodní konzultace zdarma.

Cena: 590,- Kč + DPH za každou započatou 1/2 hod. práce advokátky

Cena konzultace v případě trestního řízení je stanovena zvlášť.