Ceník - trestní záležitosti

Odměna za obhajobu v trestním řízení je sjednávána individuálně v závislosti na složitosti věci. 

Hodinová sazba:

1.800,- Kč + DPH pro trestné činy se sazbou trestu odnětí svobody do 5 let včetně

2.300,- Kč + DPH ostatní trestné činy

V případě, že bude převzato právní zastoupení, je úvodní konzultace zdarma.

Předpokládaná finanční náročnost celého případu Vám bude po prověření případu sdělena při první osobní konzultaci.