Ceník - trestní záležitosti

Odměna za obhajobu v trestním řízení je sjednávána individuálně v závislosti na složitosti věci. 

Úvodní konzultace:

1.500,- Kč + DPH pro trestné činy se sazbou trestu odnětí svobody do 5 let včetně

1.800,- Kč + DPH pro trestné činy se sazbou trestu odnětí svobody do 10 let včetně

2.100,- Kč + DPH pro trestné činy se sazbou trestu odnětí svobody přesahující 10 let

V případě, že bude převzato právní zastoupení, je úvodní konzultace zdarma.

Způsob stanovení odměny a předpokládaná finanční náročnost celého případu Vám bude po prověření případu sdělena při první osobní konzultaci.