Cizinecké a azylové právo

Cizinecké právo můžeme definovat jako soubor těch právních norem, které ukládají cizincům povinnosti nebo přiznávají cizincům práva, přičemž tyto povinnosti a tato práva jsou odlišná od povinností a práv občanů dotyčného státu. Cizinec je fyzická osoba, která není občanem České republiky, a to i včetně občanů dalších zemí Evropské unie.

Cizinecké právo zahrnuje především azylovou, vízovou a tzv. pobytovou problematiku. Lze sem zařadit i otázky týkající se zaměstnávání, studia a podnikání cizinců.

Advokátní kancelář Mgr. Simony Hinkelmannové zajišťuje komplexní právní služby v oblasti cizineckého a azylového práva a poskytuje tak svým klientům kompletní právní servis při vyřizování víz a dlouhodobého či trvalého pobytu, dále poskytuje právní pomoc při získávání pracovního povolení pro cizince, jakož i povolení pro jejich rodinné příslušníky, zastupuje rovněž v řízení o udělení státního občanství. V rámci azylového práva poskytuje Advokátní kancelář Mgr. Simony Hinkelmannové právní pomoc uprchlíkům a nabízí zastoupení v azylovém řízení.