Zastoupení poškozeného v trestním řízení

Jedním ze subjektů trestního řízení může být též osoba poškozeného. Jedná se o osobu, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, dále o osobu, které byla trestným činem způsobena majetková újma anebo se může jednat o osobu, jíž byla způsobena morální nebo jiná újma.

Vznikne – li poškozenému důsledkem trestného činu újma, má právo požadovat její náhradu již během trestního řízení, které je vedeno s pachatelem, jenž újmu způsobil. Připojení se k trestnímu řízení formou uplatnění nároku na náhradu újmy způsobené pachatelem je pro poškozeného daleko výhodnější než v občanském soudním řízení, a to hned z několika důvodů: poškozený není povinen platit soudní poplatek a náklady právního zastoupení protistrany, a dále nemusí opatřovat důkazy, neboť je opatřují orgány činné v trestním řízení. Poškozený může také aktivně působit k tomu, aby pachatel byl odsouzen.

Odsouzenému může být rovněž uloženo, aby nahradil poškozenému náklady, které mu vznikly přibráním zmocněnce do trestního řízení.

Poškozenému náleží v trestním řízení různá práva, od práva být přítomen hlavnímu líčení, po právo navrhovat důkazy a klást svědkům otázky až po podání opravných prostředků. Jako zmocněnec poškozeného Vás v rámci celého trestního řízení zastoupím a uplatním všechna Vaše práva v trestním řízení. Přisouzené odškodné pak pro Vás vymůžu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku