Fotografie advokátky

OBHÁJÍM VAŠE PRÁVA

Jsem advokátkou, která se specializuje výhradně na oblast trestního a ústavního práva.

V rámci trestního práva převážnou část mé agendy tvoří obhajoba v trestním řízení, v rámci ústavního práva pak ústavní stížnosti v trestněprávních věcech. 

Služby poskytuji na území celé České republiky. 

Pomůcky obhájce
Knihy advokáta

Při poskytování právních služeb vycházím z bezpodmínečně perfektní znalosti platného práva a aktuální judikatury. Tomu, co dělám, rozumím, a mohu Vám tak garantovat profesionalitu, spolehlivost, otevřenost, vstřícnost a absolutní mlčenlivost.

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI?

 Jste obviněni z trestného činu a potřebujete obhájce? Neztrácejte čas, základem úspěšné obhajoby je její včasné převzetí.     

Přišel Vám trestní příkaz a nevíte co s tím? Vysvětlím Vám, jak jednoduše ho lze zrušit. Neváhejte, máte jen 8 dní ode dne doručení. 

Trestní příkaz Vám zrušili a nevíte, co bude následovat? Vysvětlím Vám další postup a navrhneme strategii obhajoby. 

Porušili Vaše práva v trestním řízení a rádi byste k Ústavnímu soudu? Napíšu ústavní stížnost a zastoupím Vás před Ústavním soudem. 

KOLIK SI ÚČTUJI ?

Obhajoba v trestním řízení je vysoce sofistikovanou činností, kterou je nutné adekvátně honorovat. Nejedná se o jednoduché vymáhání pohledávek či konzultace v oboru rodinného práva. Kvalitní obhajoba v trestním řízení předpokládá znalost trestního spisu, často v řádech tisíců stran, dokonalou znalost platného práva a judikatury k problému se vztahující, nezbytné jsou rovněž znalosti z jiných odvětví, jako např. ekonomie či zdravotnictví, neboť trestní právo je interdisciplinárním oborem. 

KONTAKT

Mgr. Simona Hinkelmannová je advokátka zapsaná v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 17900.

Sídlo: Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk

ID datové schránky: j4xxkfq

IČ: 06621261    

DIČ: CZ7955095786

Bankovní spojení:

č.ú. 2701358389/2010 vedený u Fio Banka, a.s. 

KDE NÁS NAJDETE ?

Region Morava: 

Kancelář ve městě Šumperk

Provozní doba: pouze dle přechozí domluvy

Region Čechy:

Kancelář ve městě Praha

Provozní doba: pouze dle přechozí domluvy

Advokátní kancelář Mgr. Simony Hinkelmannové podléhá dozoru České advokátní komory, která je od 5. února 2016 Ministerstvem průmyslu a obchodu pověřena I mimosoudním řešením případných sporů mezi advokátem a spotřebitelem vyplývajícím ze Smluv o poskytování právních služeb. Odstoupení od smlouvy je možné ze zákonných důvodů či z důvodů, které si klient s advokátem stanoví.