ODMĚNA

Obhajoba v trestním řízení je vysoce sofistikovanou činností, kterou je nutné adekvátně honorovat. Nejedná se o jednoduché vymáhání pohledávek či konzultace v oboru rodinného práva. Kvalitní obhajoba v trestním řízení předpokládá znalost trestního spisu, často v řádech tisíců stran, dokonalou znalost platného práva a judikatury k problému se vztahující, nezbytné jsou rovněž znalosti z jiných odvětví, jako např. ekonomie či zdravotnictví, neboť trestní právo je interdisciplinárním oborem. 

Na první osobní či telefonické konzultaci identifikujeme klientovy požadavky a náročnost celého případu a na základě zjištěných informací pak společně dohodneme nejvhodnější způsob stanovení odměny.  

Již na první schůzku je dobré přinést veškeré podklady, které máte k dispozici, případně tyto podklady zaslat předem. Dostatek relevantních informací má značný vliv na rychlost a kvalitu řešení Vašeho případu. 

Na dohodnutou právní službu je uzavřena smlouva o poskytování právních služeb, v níž je vymezen rozsah požadované právní služby a stanovený způsob odměny za její poskytnutí. Klient je požádán o složení přiměřené zálohy na poskytnutí právní služby. V případě dlouhodobějšího poskytování právních služeb nebo při řešení složitější právní problematiky bývá klient požádán o složení zálohy na právní služby i opakovaně.

Pokud klient splňuje podmínky přiznání nároku na obhajobu zcela či zčásti bezplatnou, pomůžeme mu s vyřízením tohoto nároku.

Způsoby určení ceny za poskytnuté právní služby 

Hodinová odměna

Běžná hodinová sazba se sjednává s ohledem na složitost a charakter věci v rozmezí 2.000,- až 3.000,- Kč (+ DPH) za každou hodinu práce advokátky. 

Hotové výdaje

Soudní, notářské a správní poplatky, překlady listin, cestovní náklady advokátky a další případné náklady vzniklé vůči třetím stranám hradí klient zvlášť. 

Pro Bono

Vybraným případům se advokátní kancelář Mgr. Simony Hinkelmannové v rámci Pro Bono věnuje bezplatně (bez nároku na odměnu), pouze za náhradu hotových výdajů.