ODMĚNA

Advokacie je službou, která je poskytována zpravidla za odměnu.  Na druhou stranu, ceny advokátních služeb nejsou tak vysoké, jak si mnozí myslí. Základem je, že právní služby by měly být dostupné pro každého. Budete tedy mile překvapeni a vždy budete vědět, kolik Vás to bude stát. 

V každém případě se vždy dohodneme k oboustranné spokojenosti předem a faktura za mé služby Vám rodinný rozpočet určitě nezruinuje. 

Odměna za poskytnuté právní služby se zpravidla sjednává dohodou mezi klientem a advokátem, a to jedním z níže uvedených způsobů určení odměny. V rámci odměny je nutné zohlednit konkrétní rozsah a specifikaci požadované právní služby, jakož i její časovou náročnost a složitost.

Na první osobní či telefonické konzultaci identifikujeme klientovy požadavky a náročnost celého případu a na základě zjištěných informací pak společně dohodneme nejvhodnější způsob stanovení odměny.  Přehled nejběžnějších odměn za poskytované právní služby naleznete zde

Již na první schůzku je dobré přinést veškeré podklady, které máte k dispozici, případně tyto podklady zaslat předem. Dostatek relevantních informací má značný vliv na rychlost a kvalitu řešení Vašeho případu. Počítejte, prosím, se skutečností, že s ohledem na povahu a náročnost věci od Vás můžeme při první schůzce požadovat zálohu.

Na dohodnutou právní službu je uzavřena smlouva o poskytování právních služeb, v níž je vymezen rozsah požadované právní služby a stanovený způsob odměny za její poskytnutí. Klient je požádán o složení přiměřené zálohy na poskytnutí právní služby. V případě dlouhodobějšího poskytování právních služeb nebo při řešení složitější právní problematiky bývá klient požádán o složení zálohy na právní služby i opakovaně.

Způsoby určení ceny za poskytnuté právní služby 

Jednorázová smluvní odměna

Dohodnutá pevná částka za předem definovaný rozsah právní služby. Tento druh odměny se obvykle sjednává v případě vyhotovení a revize smlouvy, úschovy finančních prostředků či v dalších obdobných případech. 

Hodinová odměna

Běžná hodinová sazba se sjednává s ohledem na složitost a charakter věci v rozmezí 1.190,- až 1.990,- Kč (+ DPH) za každou započatou hodinu práce advokátky. 

Úkonová odměna

Úkonová odměna je smluvně stanovena za každý specifikovaný úkon poskytnuté právní služby advokátky.

Hotové výdaje

Soudní, notářské a správní poplatky, překlady listin, cestovní náklady advokátky a další případné náklady vzniklé vůči třetím stranám hradí klient zvlášť. 

Advokátní tarif

V případě, že mezi advokátem a klientem není uzavřena smlouva o poskytování právních služeb, v rámci které je určena výše odměny advokáta, řídí se v tomto směru vztah mezi advokátem a klientem podpůrně vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů.

Pro Bono

Vybraným případům se advokátní kancelář Mgr. Simony Hinkelmannové v rámci Pro Bono věnuje bezplatně (bez nároku na odměnu), pouze za náhradu hotových výdajů.

Přehled odměn za poskytované právní služby dle oblastí

Ceník - trestní záležitosti

Obhajoba v trestním řízení

Ceník - Ústavní právo

Ústavní právo

Přestupky

Ceník - Úschova

Úschova

Pro detailní ceník k jednotlivé službě klikněte na čtvereček.