SLUŽBY

Jedním z trendů advokátního trhu je vysoká specializace, neboť v případě vykonávání generální praxe nemá advokát čas do hloubky sledovat judikaturu, praxi a legislativní vývoj ve všech oblastech práva.

Advokátní kancelář Mgr. Simony Hinkelmannové je vysoce specializovaná advokátní kancelář, která nabízí odborné a kvalitní služby ve třech právních oblastech. Pro klienty zajišťuje i další související služby. 

PRÁVNÍ SLUŽBY

Právní služby poskytujeme v oblastech trestního, přestupkového a ústavního práva. Poskytováním právních služeb se zejména rozumí odborné konzultace, rozbory právních vztahů, sepisy smluv, sepisy žalobních návrhů a jiných podání, zastupování před soudy a správními úřady, obhajoba v trestním řízení.

Advokátní kancelář Mgr. Simony Hinkelmannové vykonává advokacii ve spolupráci s JUDr. Markétou Cebrovskou, jejíž specializací je rodinné právo, právo nemovitostí a občanské právo a JUDr. Evou Fialovou, LL.M., Ph.D., jejíž specializací je právo IT, autorské právo a ochrana duševního vlastnictví a GDPR. Proto i v těchto oborech Vám můžeme nabídnout své služby. Budete - li mít zájem o poskytnutí právní služby v jednom z těchto oborů, kontaktujte, prosím, přímo JUDr. M. Cebrovskou či JUDr. Evu Fialovou, LL.M., Ph.D.

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Mgr. Lukáše Fialy Vám můžeme nabídnout své služby v oblasti směnečného práva a civilního práva procesního (dovolání k Nejvyššímu soudu apod.). 

OBHAJOBA V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

OBHAJOBA V TRESTNÍM  ŘÍZENÍ

Ústavní právo

ÚSTAVNÍ PRÁVO, LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY

PŘESTUPKY

DALŠÍ SLUŽBY

Pro zajištění komplexních právních služeb nabízím ve své advokátní kanceláři zajištění servisu v podobě ověřování podpisů a úschov peněžních prostředků.

Advokátní úschova

ÚSCHOVY

Ověřování podpisů

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ

Pro detailní informace k jednotlivé službě klikněte na čtvereček.