Pomlouváte rádi? Pozor na to, co by se Vám nemuselo vyplatit. 

19. září 2021

Nejčastější chyba v dovolání

8. leden 2019

V rámci dovolání se nelze domáhat revize skutkových zjištění.

Trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196 tr. zák.)

8. srpen 2018

Jak je to s neplacením výživného?

Nutná obhajoba

29. březen 2018

Často se setkáváme s pojmem případy tzv. nutné obhajoby. Co to ale znamená?

Podezřelý, obviněný, obžalovaný, odsouzený

Osoba, proti níž se vede trestní řízení, je v průběhu řízení označována různými způsoby. Toto označení je významné, neboť vyjadřuje její různé postavení a práva, která ji v průběhu řízení trestní řád poskytuje.

Nemám na obhájce, co dělat?

Trestní řád umožňuje nemajetným osobám získat v trestním řízení bezplatnou obhajobu (tj. obhajobu zdarma), popř. obhajobu za sníženou odměnu.

Přišel mi trestní příkaz, co s tím?

Trestní příkaz představuje jeden z tzv. zjednodušených typů řízení, jehož podstata spočívá v tom, že soud nerozhoduje na základě důkazů před ním provedených v hlavním líčení, ale pouze na základě spisového materiálu.

Podání vysvětlení dle ust. § 158 trestního řádu

K objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, opatřuje policejní orgán potřebné podklady a nezbytná vysvětlení a zajišťuje stopy trestného činu. 

Právo přeje bdělým

Nedávno jsem se setkala s případem, kdy mi jeden známý ukázal jen tak náhodou v hospůdce 1 měsíc starý trestní příkaz s otázkou, co s tím má dělat?