Podezřelý, obviněný, obžalovaný, odsouzený

19. únor 2018

Osoba, proti níž se vede trestní řízení, je v průběhu řízení označována různými způsoby. Toto označení je významné, neboť vyjadřuje její různé postavení a práva, která ji v průběhu řízení trestní řád poskytuje.

Podezřelý je ten, kdo byl v souladu s trestním řádem zadržen a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání. Dále je podezřelým osoba, proti níž je vedeno zkrácené přípravné řízení, a to od okamžiku zahájení jejího výslechu do okamžiku, kdy státní zástupce podá návrh na potrestání.

Obviněný je ten, proti němuž bylo zahájeno trestní stíhání.

Obžalovaným se stává obviněný po nařízení hlavního líčení.

Odsouzeným je ten, proti němuž byl vydán odsuzující rozsudek, který již nabyl právní moci, nebo pravomocný trestní příkaz.