Ceník - cizinecké právo

Odměna za právní zastoupení v případě cizineckého práva se stanoví jako kombinace úkonové a hodinové odměny v rozmezí 1.490,- až 1.990,- Kč + DPH za 1 hodinu práce advokátky v závislosti na složitosti projednávané věci. 

Předpokládaná finanční náročnost celého případu Vám bude sdělena před započetím poskytnutí právní služby. 

Hotové výdaje jako např. soudní, notářské a správní poplatky, překlady listin, cestovní náklady advokátky a další případné náklady vzniklé vůči třetím stranám hradí klient zvlášť.