Ceník - úschova

Odměna za úschovu finančních prostředků:

  • 1.900,- Kč do částky 100.000,- Kč úschovy
  • 1.900,- Kč + 0,6 % z přebývající částky nad 100.000,- Kč až do částky 500.000,- Kč úschovy
  • 2.900,- Kč + 0,4 % z přebývající částky nad 500.000,- Kč až do částky 1,000.000,- Kč úschovy
  • 4.900,- Kč + 0,2 % z přebývající částky nad 1,000.000,- Kč až do částky 10,000.000,- Kč úschovy
  • 19.900,- Kč + 0,1 % z přebývající částky nad 10,000.000,- Kč

Odměna za úschovu listin:

  • dohodou

Odměna zahrnuje vyhotovení příslušné smluvní dokumentace (smlouva o advokátní úschově) a je uvedena bez DPH

Hotové výdaje jako např. soudní, notářské a správní poplatky, překlady listin, cestovní náklady advokátky a další případné náklady vzniklé vůči třetím stranám hradí klient zvlášť.