Ceník - ústavní právo

Ústavní stížnost včetně zastoupení v řízení před Ústavním soudem:

40.000,- Kč + DPH

Odměna za ústavní stížnost je konečná, v ostatních případech Vám bude předpokládaná finanční náročnost celé věci sdělena před započetím poskytnutí právní služby. 

Hotové výdaje jako např. soudní, notářské a správní poplatky, překlady listin, cestovní náklady advokátky a další případné náklady vzniklé vůči třetím stranám hradí klient zvlášť.