E-ADVOKACIE

Právní služby poskytuji i formou e-advokacie (právník online). Tento způsob poskytování právních služeb online můžete využít v případě, kdy potřebujete právní poradenství, v rámci něhož se může jednat pouze o jednoduchou právní radu, ale například také o vypracování obsáhlé analýzy Vašeho právního případu nebo potřebujete vyhotovení či revizi smlouvy či jakéhokoliv jiného dokumentu.

E-advokacie šetří čas i peníze klientům, kteří z různých důvodů nejsou schopni komunikovat s advokátem osobně.

Spolupráce je zahájena zasláním poptávky klienta na naše emailové adresy (příslušné advokátce podle druhu požadované právní služby). Po provedení odhadu cenové a časové náročnosti případu zašleme klientovi písemnou nabídku spolupráce. Po jejím schválení klientem nám klient zašle veškeré nutné podklady emailem. Poté zašleme klientovi elektronickou fakturu na předem sjednanou částku odměny za právní služby.

Po zaplacení faktury odešleme v dohodnuté lhůtě k rukám klienta elektronicky nebo poštou zpracovaný návrh smlouvy, stanoviska právního posouzení, či jiného dokumentu.