Ověřování podpisů

Potřebujete úředně ověřit podpis na smlouvě nebo jiném dokumentu? Kromě notářů či úřadů Vám může úředně ověřit podpis i advokát (jedná se o tzv. prohlášení o pravosti podpisu).

Jako advokátka disponuji ověřovací knihou vydanou Českou advokátní komorou a nabízím tak svým klientům i službu úředního ověřování podpisů.

Ověřování je zpoplatněno ve výši 30,- Kč + DPH za 1 ověřený podpis.

V případě, že je nutné ověření podpisu na listině, kterou pro klienta vyhotovuji, je již cena za úřední ověření podpisu zahrnuta v ceně za přípravu příslušné listiny.