Přestupky

V rámci přestupkového práva pro Vás zajistíme obhajobu v řízení o přestupku.

Specializujeme se pouze na přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému soužití

Zajistíme pro Vás obhajobu ve všech fázích řízení, od před správním orgánem přes podání správní žaloby až po zastoupení v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem. 

Nezastupujeme poškozené v přestupkovém řízení, rovněž nezastupujeme obviněné v případě dopravních přestupků.