Advokátní úschova

Advokátní úschova představuje snadný způsob, jak se zajistit proti podvodníkům. Slouží ke zvýšení jistoty a důvěry, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly. Advokátní úschovu však lze využít i v situacích, kdy jednoduše jen potřebujete ochránit své peníze, a to z různých důvodů, aniž jste účastníky konkrétního smluvního vztahu.

V případě advokátní úschovy vystupuje advokát (schovatel) jako nezávislá třetí osoba, která přebírá do úschovy peníze nebo další majetkové hodnoty. Uschovaná plnění jsou vyplacena či vydána jen tehdy, když jsou splněny podmínky stanovené ve smlouvě o advokátní úschově, jinak jsou peníze advokátem vráceny straně, která je do úschovy vložila.

Advokátní úschova se používá zejména k úschově finančních prostředků a listin v souvislosti:

· S prodejem, koupí a darováním nemovitostí

· S vypořádáním společného jmění manželů

· Vypořádání spoluvlastnických podílů

· Úschovy důležitých rodinných nebo obchodních listin, cenných papírů

· Ochranou finančních prostředků před jinou osobou

· Ochranou finančních prostředků před odcizením

· Ochranou finančních prostředků pro případ smrti

· Ochranou finančních prostředků i pro jiné důvody