Zásady ochrany osobních údajů

1. Mgr. Simona Hinkelmannová, advokátní kancelář, se sídlem Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk, IČ: 06621261, DIČ: CZ7955095786 zpracovává v případě Vaší poptávky či objednávky služeb ve smyslu zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • bydliště
  • telefon

2. Jméno, příjmení, emailovou adresu, bydliště a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce, pro poskytnutí právní služby na základě objednávky nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje budou advokátní kanceláří Mgr. Simony Hinkelmannové zpracovávány po dobu poskytování právní služby či po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle však 1 rok od poptávky či objednávky poskytnutí právních služeb, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno advokátní kanceláří Mgr. Simony Hinkelmannové, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje nejsou předávány jiným subjektům.

4. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat informaci, jak Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pakliže z tohoto důvodu nebude možné pokračovat v jednání o smlouvě, bude ukončeno,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.